Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

฿ 189.05

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164858282 หมวดหมู่: Product ID: 15470

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติผู้เขียน
บทที่ 2 ภาพรวมการเตรียมสอบ
บทที่ 3 วิชาที่ใช้สอบ ขอบเขตเนื้อหา และเกณฑ์ในการให้คะแนน
บทที่ 4 อ่านอะไร ที่ไหน อย่างไร?
บทที่ 5 การท่องตัวบท
บทที่ 6 การฝึกทำข้อสอบเก่า
บทที่ 7 วิธีการเขียนตอบ
บทที่ 8 ฝึกการใช้กฎหมายให้คล่อง
บทที่ 9 การจัดการกับความเครียด
บทที่ 10 วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการทำข้อสอบพร้อมแนวทางแก้ไข
บทที่ 11 ธรรมะที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบ
บทที่ 12 คำถามเบ็ดเตล็ด
บทที่ 13 ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจข้อสอบอัยการผู้ช่วย
บทที่ 14 ข้อคิดส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี
รหัสสินค้า : 9786164858282
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2562