Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 9

฿ 209.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ชูชัย งามวสุลักษณ์

รหัสสินค้า

9789740342694

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

271

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2566

มีสินค้าอยู่ 10

รหัสสินค้า: 9789740342694 หมวดหมู่: , Product ID: 85099

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้เขียน: ชูชัย งามวสุลักษณ์
🍭รหัสสินค้า: 9789740342694

 

สารบัญ
กฎหมายหลักทั่วไป
1. การแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
2. คนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถ
กฎหมายนิติกรรมสัญญา
3. ทำสัญญาเป็นหนังสือกับหลักฐานเป็นหนังสือ
4. สัญญาที่ไม่พรากจากกัน
5. เบี้ยปรับกับค่าปรับ
6. เมื่อคู่สัญญาเสียชีวิต
7. มัดจำนั้นสำคัญไฉน
กฎหมายหนี้
8. การยอมรับว่าเป็นหนี้
9. เส้นทางของหนี้ประชานิยม
10. หนี้ประธานกับหนี้อุปกรณ์
กฎหมายเอกเทศสัญญา
11. การให้เช่าคอนโดมิเนียม
12. โอนรถ โอนลอย
13. หลักฐานในการกู้ยืมเงิน
14. ชำรุดบกพร่องในการซื้อขาย
15. การยกเลิกค้ำประกัน
16. โชคหลายชั้นของผู้ค้ำประกัน
17. การเช่าที่ออกแบบได้
18. วันสีเทาของผู้เอาประกัน
19. ทางเดินของการกู้ยืมเงิน
20. ยอดปรารถนาของผู้ซื้อ
21. การถือกรรมสิทธิ์แทน
22. วิถีชีวิตของคนเป็นกรรมการบริษัท
กฎหมายทรัพย์สิน
23. การโอนทรัพย์สินแก่กัน
24. การเปลี่ยนการยึดถือ
25. ครอบครองปรปักษ์ ใครว่าง่าย
26. รอยยิ้มของคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
กฎหมายครอบครัว
27. ทิ้งร้างกับแยกกันอยู่
28. ในวันที่โลกไม่เป็นสีชมพู
29. แล้วเราก็หากันจนเจอ
30. มุมมองของอำนาจปกครองบุตร
31. เหมือนคนละฟากฟ้า
32. สิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
33. ยามเมื่อลมไม่พัดหวน
34. อัศจรรย์ในการหมั้น
35. อนาคตที่สดใสของบุตรนอกสมรส
กฎหมายอาญา
36. เจตนาธรรมดากับเจตนาพิเศษ
37. ของของใคร ใครก็หวง
38. เมื่อโลกยังหมุนรอบตัวเอง
กฎหมายพิเศษ
39. เมื่องจะมีการถอนฟ้องคดีแพ่ง
40. ทนายความ สำคัญไฉน
41. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์
42. เงินพลาสติก คิดก่อนใช้
43. ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
44. ประกันตน ประกันสังคม
45. นายจ้างกับค่าชดเชย
46. ก่อนจะปิดกิจการชั่วคราว
47. มิติของนิติบุคคลอาคารชุด
48. การทดลองงานของลูกจ้าง
49. มอบอำนาจในทางอาญา
50. เมื่อจะต้องไปแจ้งความ
51. นัยสำคัญของทะเบียนบ้าน
52. รู้ทันกฎหมายใหม่ให้เช่าอาคาร
53. ข้อควรรู้ ขายของออนไลน์
54. ฝันลำเอียงของผู้ซื้อ
ประวัติผู้เขียน