Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

฿ 72.00

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที่ 7 รัฐสภา
หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162697937
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562