Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

รหัสสินค้า

9786165813518

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

5 : กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
📝 รหัสสินค้า : 9786165813518

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 บทนำ
⭐️ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
⭐️ภาค 2 Ius Commune
บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
⭐️ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
บทที่ 11 บทส่งท้าย

📌พิมพ์ครั้งที่ 5 : เพิ่มบทที่ 12 กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมายในฐานะเครื่องมือสำหรับการใช้การตีความกฎหมาย ซึ่งเป็นบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือรพี 2560, แก้ไขคำผิด

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.