Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

รหัสสินค้า

9786165810739

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

312

พิมพ์ครั้งที่

4 : ตุลาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍋 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
🍋 รหัสสินค้า: 9786165810739

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 บทนำ
⭐️ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
⭐️ภาค 2 Ius Commune
บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
⭐️ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
บทที่ 11 บทส่งท้าย