Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งของศาลปกครอง

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

มีสินค้าอยู่ 49

รหัสสินค้า: 9789742881320 หมวดหมู่: , Product ID: 10134

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมบท วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้เคยนำเผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์ วารสารการศาลปกครอง และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยนำพื้นฐานทางทฤษฎีมาเป็นข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศาลปกครอง2. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความคำว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ 3. ปัญหาเกี่ยวกับการตราพระราชกำหนด ตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญ4. บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง

รหัสสินค้า : 9789742881320
ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวน : 214
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2547