Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

Original price was: ฿ 160.00.Current price is: ฿ 144.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

รหัสสินค้า

9786165811125

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

176

พิมพ์ครั้งที่

1 : มีนาคม 2565

คำอธิบาย

⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
⭐️รหัสสินค้า 
9786165811125

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🛑การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ส่วนที่หนึ่ง ความหมายและรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส่วนที่สอง ประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส่วนที่สาม เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยกระบวนการ
🛑สิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
🛑ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม
ส่วนที่หนึ่ง อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
ส่วนที่สอง ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรม
ส่วนที่สาม การผดุงหลักนิติธรรมโดยศาลปกครอง
🛑การพิจารณาทางปกครองและการพิจารณาคดีตามระบบไต่สวน
ส่วนที่หนึ่ง สาระสำคัญของระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่วนที่สอง สาระสำคัญของระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล