Skip to content Skip to footer

รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ 16 สมัย (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน)

฿ 580.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2200 g
ขนาด 21 × 29.5 cm
ผู้เขียน

สำนักงานศาลยุติธรรม

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164390386 หมวดหมู่: Product ID: 20325

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ 16 สมัย (2545 – ปัจจุบัน)
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ กฎหมายวิชาเลือก
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลยุติธรรม
รหัสสินค้า : 9786164390386
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 2,200 กรัม
จำนวนหน้า : 858
ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2561