Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายการคลังและวิธีการงบประมาณ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

Original price was: ฿ 140.00.Current price is: ฿ 126.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี

มีสินค้าอยู่ 15

รหัสสินค้า: 9786162699504 หมวดหมู่: , , Product ID: 36951

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
– ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๖๒ 64
๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี
รหัสสินค้า : 9786162699504
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563