Skip to content Skip to footer

รพีพัฒนศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

฿ 140.00

📍 ช่องทางการสั่งซื้อ : สั่งซื้อที่ Inbox เพจวิญญูชนเท่านั้น
👉 https://www.facebook.com/winyuchonbooks/👈

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
โดย

คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๓ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

รหัสสินค้า

G000111

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

183

พิมพ์ครั้งที่

กรกฎาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: G000111 หมวดหมู่: , Product ID: 67759

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 โดย: คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๓ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
📍 รหัสสินค้า: G000111

 

⭐สารบัญ
🍁 My life is service
🍁 หลักทั่วไปของการกระทำโดย “บันดาลโทสะ”
🍁 สถานะ และอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด
🍁 ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคดี กรณีหนี้ตามคำพิพากษา เป็นหนี้เงินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒๔
🍁 การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด
🍁 ของฝากจากศาลภาษีอากรกลาง
🍁 งานทูตเชิงนิติศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
🍁 การเปลี่ยนแปลงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖
🍁 หลักกฎหมายยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
🍁 การบังคับใช้กฎหมายกับสัญญาบล็อกเชนอัจฉริยะ
🍁 สารพันปัญหากฎหมาย : ว่าด้วยการชำระหนี้กู้ยืมเงินที่ลูกหนี้ต้องรู้
🍁 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕/๑ กรณีผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในส่วนของความเป็นมาข้อพิจารณา กฎหมายต่างประเทศในลักษณะที่คล้ายคลึง ปัญหาการใช้บังคับ รวมถึงข้อเสนอแนะ
🍁 อำนาจในการจับของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
🍁 เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง
🍁 เมื่อฉันให้ดอกไม้ เธอโปรดอย่าสังเกตเพียงรอยเปื้อนบนกระถาง
🍁 รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ