Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต

฿ 133.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 220 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน

รหัสสินค้า

9786165889995

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

158

พิมพ์ครั้งที่

14 : กุมภาพันธ์ 2565

มีสินค้าอยู่ 8

รหัสสินค้า: 9786165889995 หมวดหมู่: , , Product ID: 62060

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน
📍 รหัสสินค้า: 9786165889995

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 การเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในระดับเนติบัณฑิต

🍨 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2563
🍨 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เนติบัณฑิตสมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2564
บทที่ 2 แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)
🍨 ธงคำตอบแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)
บทที่ 3 คำศัพท์กฎหมายมหาชนที่สำคัญ
บทที่ 4 คำศัพท์กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่งที่สำคัญ
บทที่ 5 คำศัพท์กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่สำคัญ
บทที่ 6 คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่สำคัญ
บทที่ 7 แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ (Post-test)
🍨 ธงคำตอบแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ (Post-test)
บทที่ 8 การแปลประโยคกฎหมายภาษาอังกฤษ (English Translation)
บทที่ 9 ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension)
บทที่ 10 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเนติบัณฑิต (Simulation Test)
บทที่ 11 เทคนิคการแปลประโยคจากข้อสอบ การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ (สนามใหญ่) ปี 2563-2559
บทที่ 12 เทคนิคการแปลประโยคจากข้อสอบ การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ (สนามใหญ่) ปี 2563-2559