Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาษากฎหมายไทย

฿ 218.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 590 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตาจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร

รหัสสินค้า

9786163147196

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

จำนวนหน้า

261

พิมพ์ครั้งที่

13 : 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร
🍮 รหัสสินค้า:
9786163147196

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
บทที่ ๑
ความเป็นมาของภาษากฎหมายไทย
บทที่ ๒ ภาษากฎหมายของนานาประเทศ
บทที่ ๓ อิทธิพลของภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายไทย
บทที่ ๔ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากฎหมายไทยในปัจจุบัน
บทที่ ๕ โวหารกฎหมายไทยที่ว่าดี, ดีนั้นประการใด?
บทที่ ๖ การฝึกฝนเรื่องโวหารกฎหมาย
บทที่ ๗
สรุปความ
สารบาญค้นเรื่องและค้นคำ

🌭ภาคผนวก
– คำอภิปรายเรื่องภาษากฎหมายไทย
– การใช้ราชาศัพท์ในกฎหมาย
– การใช้ภาษากฎหมายของนานาประเทศ