Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

฿ 270.00

ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 ความสำคัญของเรือและภาวะมลพิษจากเรือ
บทที่ 2 ภาวะมลพิษจาการทิ้งเท
บทที่ 3 ภาวะมลพิษจากการปฏิบัติการของเรือ
บทที่ 4 ภาวะมลพิษจากอุบัติการณ์ของการเดินเรือ
บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางเรือ
บทที่ 6 ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162696756 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2561