Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 (ฉบับอ้างอิง)

฿ 126.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

มณฑล อรรถบลยุคล

รหัสสินค้า

9786165810791

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

136

พิมพ์ครั้งที่

1 : ตุลาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥞 ผู้เขียน: มณฑล อรรถบลยุคล
🥞 รหัสสินค้า: 9786165810791

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌟(บทบัญญัติทั่วไป) มาตรา 1-10
🌟หมวด 1 สัญญาอนุญาโตตุลาการ มาตรา 11-16
🌟หมวด 2 คณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 17-23
🌟หมวด 2/1 อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว มาตรา 23/1-23/6
🌟หมวด 3 อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ มาตรา 24
🌟หมวด 4 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ มาตรา 25-33
🌟หมวด 5 คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา มาตรา 34-39
🌟หมวด 6 การคัดค้านคำชี้ขาด มาตรา 40
🌟หมวด การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาด มาตรา 41-45
🌟หมวด 8 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ มาตรา 46-47
🌟บทเฉพาะกาล มาตรา 48