Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. ๒๕๒๒

฿ 114.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 310 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้จัดทำ

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605475

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

2 : 2567

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786162605475 หมวดหมู่: , Product ID: 85049

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้จัดทำ: คณะวิชาการ The Justice Group
🍧 รหัสสินค้า: 9786162605475

 

สารบัญ
🍭พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ลักษณะ ๑ การใช้รถ
หมวด ๑
ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง
หมวด ๒
การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
หมวด ๓
การบรรทุก
ลักษณะ ๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
ลักษณะ ๓ การใช้ทางเดินรถ
หมวด ๑
การขับรถ
หมวด ๒
การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า
หมวด ๓
การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ
หมวด ๔
การหยุดรถและจอดรถ
ลักษณะ ๔ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
ลักษณะ ๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
ลักษณะ ๖ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
ลักษณะ ๗ รถฉุกเฉิน
ลักษณะ ๘ การลากรถหรือการจูงรถ
ลักษณะ ๙ อุบัติเหตุ
ลักษณะ ๑๐ รถจักรยาน
ลักษณะ ๑๑ รถบรรทุกคนโดยสาร
ลักษณะ ๑๒ รถแท็กซี่
ลักษณะ ๑๓ คนเดินเท้า
ลักษณะ ๑๔ สัตว์และสิ่งของในทาง
ลักษณะ ๑๕ รถม้า เกวียนและเลื่อน
ลักษณะ ๑๖ เขตปลอดภัย
ลักษณะ ๑๗ เบ็ดเตล็ด
ลักษณะ ๑๘ อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร
ลักษณะ ๑๙ บทกำหนดโทษ
🍭พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๑ การจดทะเบียน เครื่องหมายและการใช้รถ
หมวด ๒ ภาษีประจำปี
หมวด ๓ ใบอนุญาตขับรถ
หมวด ๔ บททำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีประจำปี
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๖