Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Original price was: ฿ 75.00.Current price is: ฿ 67.50.

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162697296 หมวดหมู่: Product ID: 2726

คำอธิบาย

หนังสือ “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อ้างอิง” นี้ จัดทำขึ้นโดยผู้เขียนได้อธิบาย รงบรวมและสรุปย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลรวมถึงคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดจนให้ข้อสังเกต รวมทั้งคัดสรรรายชื่อข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786162697296 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561