Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พยานในคดีอาญา

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 190.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 560 กรัม
ขนาด 20.9 × 14.3 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รชฏ เจริญฉ่ำ

รหัสสินค้า

9786162604744

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

464

พิมพ์ครั้งที่

2564

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍮 ผู้เขียน: รชฏ เจริญฉ่ำ
🍮 รหัสสินค้า: 9786162604744

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ตอนที่ ๑ ข้อเท็จจริงในคดีอาญา
บทที่ ๑
ข้อเท็จจริงที่จะต้องแสวงหาหรือนำสืบในคดีอาญา
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
ตอนที่ ๒ หน้าที่นำสืบและพยานที่จะนำสืบ
บทที่ ๑
หน้าที่นำสืบพยานในคดีอาญา
บทที่ ๒
พยานที่จะนำเข้าสืบในคดีอาญา
บทที่ ๓
การนำสืบพยานในคดีอาญา
ตอนที่ ๓ การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๑
หลักทั่วไปในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๒
หลักเกณฑ์การรับฟังพยานในคดีอาญา
บทที่ ๓
การใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา

ตอนที่ ๔ วิธีการสอบสวนและสืบพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑
หลักเบื้องต้นในการสอบสวนและสืบพยานในคดีอาญา
บทที่ ๒
พยานบุคคล
บทที่ ๓
พยานเอกสาร
บทที่ ๔
พยานวัตถุ

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.