Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 24 × 16.5 cm
ผู้เขียน

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ ๙ นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รหัสสินค้า :
9786168300008
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
900 กรัม
จำนวนหน้า :
515 หน้า
ขนาด :
16.5 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.