Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History)

฿ 207.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและการยุติธรรม
  • การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
  • การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

รหัสสินค้า : 9786162696190
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน 

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560