Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า

9786165810234

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

604

พิมพ์ครั้งที่

กรกฎาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🥑 รหัสสินค้า: 
9786165810234

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
แก้ไขมาตรา 7, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564