Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
แก้ไขมาตรา 7, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
🌟
ชื่อผู้แต่ง :
 ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786165810234
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 604 หน้า
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ : กรกฎาคม 2564