Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565

฿ 306.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า

9786165812696

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

808

พิมพ์ครั้งที่

มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
📌 รหัสสินค้า:
9786165812696

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
⭐️ภาค ๒ ความผิด
⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
📌อัพเดทล่าสุด : แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕