Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รหัสสินค้า

9786165812467

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

496

พิมพ์ครั้งที่

12 : เมษายน 2566

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
📖รหัสสินค้า :
9786165812467


⭐บทคัดย่อ/สารบาญ⭐
👨‍👩‍👧บทที่ 1 การหมั้น
🔹ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
🔹ส่วนที่ 2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
🔹ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
👨‍👩‍👧บทที่ 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
🔹ส่วนที่ 1 การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
👨‍👩‍👧บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
🔹ส่วนที่ 1 เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
🔹ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
ฯลฯ
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 : แก้คำผิด,เพิ่มฎีกาปี 2565 (พิมพ์ครังที่ 6-10 กับ สนพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)