Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว

฿ 465.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 การหมั้น

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
ส่วนที่ 2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
บทที่ 2 การหมั้น
ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163145574
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
จำนวนหน้า : 548
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2563