Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รหัสสินค้า

9786165811200

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

496

พิมพ์ครั้งที่

11 : มีนาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
⭐️รหัสสินค้า 
9786165811200

🛑การแก้ไข: แก้ไขข้อความเกี่ยวกับการให้สัตยาบันแก่หนี้ส่วนตัวจากการทำนิติกรรมของคู่สมรสโดยอีกฝ่ายไม่ได้ให้ความยินยอม,เพิ่มข้อความและฎีกา

(พิมพ์ครังที่ 6-10 กับ สนพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)🛑

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 การหมั้น

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
ส่วนที่ 2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
บทที่ 2 การหมั้น
ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
ฯลฯ

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.