Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1066 g
ขนาด 21.7 × 15 cm
ผู้เขียน

ธิติพล ศรีประทักษ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ฉบับกายวิภาค”
ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ – ๓)
🌹บรรพ ๑
หลักทั่วไป
🌹บรรพ ๒ หนี้
🌹บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
🌹บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
🌹บรรพ ๕ ครอบครัว
🌹บรรพ ๖ มรดก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786165823500
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,066 กรัม
จำนวนหน้า : 768 หน้า
ขนาด : 15 x 21.7 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2564