Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165811507

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

700

พิมพ์ครั้งที่

21 : กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
📌 รหัสสินค้า: 
9786165811507


🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
📌พิมพ์ครั้งที่ 21 แก้ไขคำผิด

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.