Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165810456

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

700

พิมพ์ครั้งที่

20 : สิงหาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป
⭐️บรรพ ๒ หนี้
⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว
⭐️บรรพ ๖ มรดก
📌พิมพครั้งที่ 20 แก้ไขมาตรา 7, 224, 224/1 เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย, เพิ่ม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564