Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

Original price was: ฿ 560.00.Current price is: ฿ 420.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1550 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165813587

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

748

พิมพ์ครั้งที่

23 : มีนาคม 2567

คำอธิบาย

✍️ บรรณาธิการและเรียบเรียงโดย : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
📖 รหัสสินค้า :
9786165813587

บทคัดย่อ/สารบัญ ‍⚖
🔹บรรพ ๑ หลักทั่วไป

🔹บรรพ ๒ หนี้
🔹บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
🔹บรรพ ๔ ทรัพย์สิน28
🔹บรรพ ๕ ครอบครัว
🔹บรรพ ๖ มรดก

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23 : นำข้อความคิดเดิมของบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาใส่ไว้ในเชิงอรรถเพื่อสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ, ในส่วนของภาคผนวกเพิ่ม พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พ.ศ.2489, เพิ่มบันทึกข้อสังเกตบางประการในการใช้ภาษาในบทบัญญัติของ ป.พ.พ.