Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิ.แพ่ง ประมวลกฎหมายวิ.อาญา

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

รหัสสินค้า

9786165811026

จำนวนหน้า

720

พิมพ์ครั้งที่

มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
⭐️รหัสสินค้า :
9786165811026

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
***ป.วิ.แพ่ง : เพิ่มประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง***
***ป.วิ.อาญา : ตัดกฎกระทรวง พ.ศ.2543 ออก เพิ่มกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2560***