Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

Original price was: ฿ 140.00.Current price is: ฿ 126.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
⭐️กฎกระทรวง
⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.