Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค

Original price was: ฿ 230.00.Current price is: ฿ 218.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 480 กรัม
ขนาด 21.7 × 15 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธิติพล ศรีประทักษ์

รหัสสินค้า

9786165943178

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

288

พิมพ์ครั้งที่

4 : พฤศจิกายน 2565

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786165943178 หมวดหมู่: , Product ID: 11523

คำอธิบาย

🍭ผู้เขียน: ธิติพล ศรีประทักษ์
🍭รหัสสินค้า: 9786165943178

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ฉบับกายวิภาค”

🍁ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๕)
ลักษณะ ๒
อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ ๔
หมายเรียกและหมายอาญา
ลักษณะ ๕
จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
🍁ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป (มาตรา ๑๒๐ – ๑๒๙)
ลักษณะ ๒
การสอบสวน
🍁ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ ๒
การพิจารณา (มาตรา ๑๗๒ – ๑๘๑)
ลักษณะ ๓
คำพิพากษาและคำสั่ง (มาตรา ๑๘๒ – ๑๙๒)
🍁ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
ลักษณะ ๒
ฎีกา
🍁ภาค ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑
หลักทั่วไป (มาตรา ๒๒๖ – ๒๓๑)
หมวด ๒
พยานบุคคล (มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗ ตรี)
หมวด ๓
พยานเอกสาร (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๐)
หมวด ๔
พยานวัตถุ (มาตรา ๒๔๑, ๒๔๒)
หมวด ๕
ผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา ๒๔๓ – ๒๔๔/๑)
🍁ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด ๑
การบังคับตามคำพิพากษา (มาตรา ๒๔๕ – ๒๕๑)
หมวด ๒
ค่าธรรมเนียม (มาตรา ๒๕๒ – ๒๕๘)
🍁ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและลดโทษ
(มาตรา ๒๕๙ – ๒๖๗)

🍁บัญชีแนบท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

**พระธรรมนูญศาลยุติธรรม “ฉบับกายวิภาค”
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๔)
หมวด ๒
เขตอำนาจศาล (มาตรา ๑๕ – ๒๓)
หมวด ๓
องค์คณะผู้พิพากษา (มาตรา ๒๔ – ๓๑)
หมวด ๔
การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี (มาตรา ๓๒, ๓๓)

**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ “ฉบับกายวิภาค”

**พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ “ฉบับกายวิภาค”