Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

บันทึกนี้ทำขึ้นในรูปบทสนทนาตามภาษาพูด ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการแสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา และบุคลิกที่แจ่มใสเป็นกันเองของพระยามานวราชเสวีในวัย ๙๐ ปี ในฐานะบุคคลที่ยกย่องและมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้ ผู้เคยอุทิศตนทำงานสำคัญๆ ให้แก่บ้านเมืองมาแล้วในหลายสถานะ ตั้งแต่เป็นเสมียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการชำระสะสางและร่างประมวลกฎหมาย เป็นผู้พิพากษา เป็นอาจารย์สอนกฎหมาย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และองคมนตรี

ชื่อผู้แต่ง : ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสสินค้า : 9786162692932 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2557