Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 260 g
ขนาด 20.5 × 14.5 cm
ผู้เขียน

อาจารย์ ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ, ภัทริน จิตต์จรุงเกียรติ, ปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ, ดุษดี ดุษฎีพาณิชย์ และ จุฑากมล เตติ

รหัสสินค้า

9786165934503

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

168

พิมพ์ครั้งที่

2 : กรกฎาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786165934503 หมวดหมู่: , Product ID: 68474

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌭 ผู้เขียน: อาจารย์ ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ, ภัทริน จิตต์จรุงเกียรติ, ปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ, ดุษดี ดุษฎีพาณิชย์ และ จุฑากมล เตติ
🌭 รหัสสินค้า: 9786165934503

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
คำนิยม
บทที่ 1
การบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ 2
ข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 3
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 4
ฐานทางกฎหมาย
บทที่ 5
ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 6
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
บทที่ 7
การแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 8
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 9
บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 10
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 11
ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน