Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบวิชากฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

Original price was: ฿ 100.00.Current price is: ฿ 90.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 310 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165812535

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

116

พิมพ์ครั้งที่

1 : เมษายน 2566

คำอธิบาย

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📖รหัสสินค้า :
9786165812535

⭐บทคัดย่อ/สารบาญ⭐
🔹ความรับผิดทางแพ่ง
🔹ความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง
🔹ความยินยอม
🔹ความรับผิดเพื่อละเมิดด้วยคำพูด
🔹ละเมิดร่วม
🔹ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้อื่น ความรับผิดของนายจ้างในละเมิดของลูกจ้าง
🔹ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ
🔹ความรับผิดของบิดามารดา
🔹ความรับผิดของผู้อนุบาล
🔹ความรับผิดของผู้รับดูแลผู้ไร้ความสามารถในทางข้อเท็จจริง.
🔹ความรับผิดในความเสียหายจากทรัพย์ ความรับผิดในความเสียหายจากสัตว์
🔹ความรับผิดในความเสียหายจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ กอไผ่
🔹ความรับผิดในของตกหล่นหรือการขว้างปาของไปตกในที่อันมิควร
🔹ความรับผิดในความเสียหายจากยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล
🔹ความรับผิดในความเสียหายจากทรัพย์อันตราย
🔹อายุความ
🔹การกำหนดค่าสินไหมทดแทน
🔹นิรโทษกรรม
🔹จัดการงานนอกสั่ง
🔹ลาภมิควรได้