Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป

฿ 234.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14.50 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช

รหัสสินค้า

9786165812146

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

296

พิมพ์ครั้งที่

5 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
📌 รหัสสินค้า :
9786165812146

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ส่วนที่ 1 ปรับความคิด (Mind-set)
⭐️ส่วนที่ 2 สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล (Mind-note)
⭐️ส่วนที่ 3 แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ (Mind-map)
⭐️ส่วนที่ 4 แนวคำถามคำตอบ (Mind-trick)
⭐️ส่วนที่ 5 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Practical Skill)
⭐️ส่วนที่ 6 ถาม-ตอบ “สั้น” กระชับบทเรียน (Intellectual Skill)
⭐️ส่วนที่ 7 เทคนิคและวิธีคิดการวินิจฉัยแบบแยกประเด็น
⭐️บรรณานุกรม

**พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 แนวคำถามคำตอบ ข้อ 4.2 สภาพบุคคล**