Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป

Original price was: ฿ 260.00.Current price is: ฿ 234.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21 × 14.50 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช

รหัสสินค้า

9786165814010

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

296

พิมพ์ครั้งที่

6 : กรกฎาคม 2567

คำอธิบาย

📌 ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
📌 รหัสสินค้า :
9786165814010

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ส่วนที่ 1 ปรับความคิด (Mind-set)
⭐️ส่วนที่ 2 สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล (Mind-note)
⭐️ส่วนที่ 3 แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ (Mind-map)
⭐️ส่วนที่ 4 แนวคำถามคำตอบ (Mind-trick)
⭐️ส่วนที่ 5 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Practical Skill)
⭐️ส่วนที่ 6 ถาม-ตอบ “สั้น” กระชับบทเรียน (Intellectual Skill)
⭐️ส่วนที่ 7 เทคนิคและวิธีคิดการวินิจฉัยแบบแยกประเด็น
⭐️บรรณานุกรม

**พิมพ์ครั้งที่ 6 ไม่มีการแก้ไขจากการพิมพ์ครั้งก่อน**