Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

฿ 153.00

ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.521 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

รหัสสินค้า: 9786162695322 หมวดหมู่: , Product ID: 2773

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดพิมพ์ครัง้นี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมคำถามและคำตอบในส่วนกฎหมายมหาชน เรื่องนิติวิธี เพิ่มเติมคำถามคำตอบในส่วนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดยพยายามตั้งคำถามแบบอุทาหรณ์จากตัวบทกฎหมายไทยในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจได้เข้าใจหลักกฎหมายไทยในอดีตมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจในกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทยได้มีแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อความเข้าใจในเนื้อฟาได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ การเปรียบเทียบตัวอย่างสมมุติกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือมุ่งศึกษาจากผลไปหาเหตุไม่ใช่เน้นความจำเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงของสังคมกับกฎหมายอย่างมีเหตุมีผลและผลที่ีชอบธรรม การเรียนนิติศาสตร์ย่อมจะได้ผลและคนก็จะเป็นสุข

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162695322 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2559