Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว : แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง : ฉบับสามีภริยา (การสิ้นสุด) เล่ม ๒

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. จิตฤดี วีระเวสส์

รหัสสินค้า

9789742038618

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

300

พิมพ์ครั้งที่

1 : กุมภาพันธ์ 2565

รหัสสินค้า: 9789742038618 หมวดหมู่: , Product ID: 61689

รายละเอียดเพิ่มเติม

💥 ผู้เขียน: ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
💥 รหัสสินค้า: 9789742038618

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
: แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง ฉบับสามีภริยา (การสิ้นสุด) เล่ม ๒
📌 ความเป็นโมฆะของการสมรส (มาตรา ๑๔๙๔-๑๕๐๐)
📌 การสิ้นสุดแห่งการสมรส (มาตรา ๑๕๐๑-๑๕๑๐)
📌 ผลของการเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ (มาตรา ๑๕๑๑-๑๕๑๓)
📌 การหย่า (มาตรา ๑๕๑๔-๑๕๑๕)
📌 เหตุหย่าเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่า (มาตรา ๑๕๑๖)
📌 ข้อยกเว้นในเหตุฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๑๗-๑๕๑๘)
📌 อายุความฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๒๙)
📌 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๓๐)
📌 อำนาจปกครองบุตรและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรภายหลังการหย่า (มาตรา ๑๕๒๐-๑๕๒๒)
📌 การเรียกค่าทดแทน (มาตรา ๑๕๒๓-๑๕๒๔)
📌 อำนาจศาลกำหนดค่าทดแทน (มาตรา ๑๕๒๕)
📌 ค่าเลี้ยงชีพ (มาตรา ๑๕๒๖-๑๕๒๘)
📌 ผลของการหย่า (มาตรา ๑๕๓๑)
📌 การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาเมื่อหย่ากัน (มาตรา ๑๕๓๒-๑๕๓๓)
📌 การชดใช้สินสมรสที่ขาดไป (มาตรา ๑๕๓๔-๑๕๓๕)