Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว : แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง (เล่ม ๒) ว่าด้วยการสิ้นสุดของสามีภริยา

฿ 323.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 590 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. จิตฤดี วีระเวสส์

รหัสสินค้า

9789742039233

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

พิมพ์ครั้งที่

2 : กรกฎาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9789742039233 หมวดหมู่: , , Product ID: 61689

รายละเอียดเพิ่มเติม

💥 ผู้เขียน: ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
💥 รหัสสินค้า: 9789742039233

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
แนวทางเรียงคำฟ้อง คำให้การ และคำร้อง (เล่ม ๒) ว่าด้วย การสิ้นสุดของสามีภริยา
📌 ความเป็นโมฆะของการสมรส (มาตรา ๑๔๙๔-๑๕๐๐)

📌 การสิ้นสุดแห่งการสมรส (มาตรา ๑๕๐๑-๑๕๑๐)
📌 การหย่า (มาตรา ๑๕๑๔-๑๕๑๕)
📌 เหตุหย่าเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่า (มาตรา ๑๕๑๖)
📌 ข้อยกเว้นในเหตุฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๑๗-๑๕๑๘)
📌 อายุความฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๒๙)
📌 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีฟ้องหย่า (มาตรา ๑๕๓๐)
📌 อำนาจปกครองบุตรและการอุปการะเลี้ยงดูบุตรภายหลังการหย่า (มาตรา ๑๕๒๐-๑๕๒๒)
📌 การเรียกค่าทดแทน (มาตรา ๑๕๒๓-๑๕๒๔)
📌 อำนาจศาลกำหนดค่าทดแทน (มาตรา ๑๕๒๕)
📌 ค่าเลี้ยงชีพ (มาตรา ๑๕๒๖-๑๕๒๘)
📌 ผลของการหย่า (มาตรา ๑๕๓๑)
📌 การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาเมื่อหย่ากัน (มาตรา ๑๕๓๒-๑๕๓๓)
📌 การชดใช้สินสมรสที่ขาดไป (มาตรา ๑๕๓๔-๑๕๓๕)

📌การแก้ไข ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 :
– ปรับปรุงเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
– เพิ่มเนื้อหาสาระบางประการที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ พร้อมกับเสริมตัวอย่างรูปแบบการร่างคำฟ้อง คำให้การ คำให้การและฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง รวมทั้งคำร้องที่เกี่ยวกับคดีครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกบางส่วน เพื่อให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายมากขึ้น