Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์

฿ 190.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 360 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปรีชา สุวรรณทัต

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปรีชา สุวรรณทัต และ อาจารย์กษิดิศ อนันทนาธร

รหัสสินค้า

9786165982795

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

152

พิมพ์ครั้งที่

1 : 17 กุมภาพันธ์ 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้จัดทำ: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปรีชา สุวรรณทัต
🍮 บรรณาธิการ: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปรีชา สุวรรณทัต และ อาจารย์กษิดิศ อนันทนาธร

🍮 รหัสสินค้า: 9786165982795

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
หวนอาลัยถึงคุณชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์
ปรีชา สุวรรณทัต
ประวัติย่อของพ่อชิต สิงหเสนี
ลูก ๆ ของพ่อ
อนุทินถึงพ่อ
ลูกพ่อคนที่หนึ่ง
ความทรงจำเรื่องต้นไม้ของพ่อและแม่
พวงศรี สิงหเสนี ยมมรคา
ระลึกถึงคุณชูเชื้อ (วลี) สิงหเสนี
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ความเห็นแย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
หลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
บทสัมภาษณ์พิเศษหลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
นเรศ นโรปกรณ์
จดหมายขอขมา
ตี๋ ศรีสุวรรณ
เรื่องเล่าสู่ลูกหลาน
บทสัมภาษณ์ชูเชื้อ-ผ่องพรรณ สิงหเสนี
สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
มานิต ศรีวานิชภูมิ
คำอธิบายกรณีสวรรคตของ “ท่านชิ้น”
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
๕๐ ปี การประหารชีวิต ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
กรณีสวรรคต รัชกาลที่ ๘
ส. ศิวรักษ์