Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 g
ขนาด 26 × 18.7 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786167627151 หมวดหมู่: , Product ID: 56690

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ 3
วิวัฒนาการของค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ 4
ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และสาเหตุ
บทที่ 5
ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัลที่ควรเป็น
บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
⭐️รหัสสินค้า : 9786167627151
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 520 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 292 หน้า
⭐️ขนาด : 18.7 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2563