Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฉบับสอบข้อเขียน + ปฏิบัติ

฿ 114.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 16.51 × 19.05 cm
ผู้เขียน

ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162009853 หมวดหมู่: Product ID: 21958

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
เอกสารที่ใช้สำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
บทที่ 3 การจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์แบบชั่วคราว (ขอใหม่)
บทที่ 4 การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
บทที่ 5 การอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam
บทที่ 6 การทดสอบภาคปฏิบัติ
บทที่ 7 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 8 แนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3
บทที่ 9 ข้อแนะนำสำหรับการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162009853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวน : 190
ขนาด : 16.51 x 19.05 ซม.
พิมพ์ : 26 พฤศจิกายน 2561