Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1020 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

รหัสสินค้า: 9786162696855 หมวดหมู่: , Product ID: 10095

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในการแก้ไขคู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใหม่พร้อมตัวบท ได้แก่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560

รหัสสินค้า 9786162696855
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม

จำนวนหน้า : 508
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)