Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการเขียนคำให้การ คดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบ / คดีปกครอง / ป.ป.ช. [สำหรับท้องถิ่น]

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 332.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 กรัม
ขนาด 26 × 18.8 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ทนายวาสนา สระทองหลาง

รหัสสินค้า

9786166086751

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

153

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2567

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166086751 หมวดหมู่: , Product ID: 85332

คำอธิบาย

🍨ผู้เรียบเรียง: ทนายวาสนา สระทองหลาง
🍨รหัสสินค้า: 9786166086751

 

บทที่ ๑
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
คดีเข้าสู่การพิจารณาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลักษณะของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาล
วิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานคดี
ลักษณะพิเศษของกฎหมาย
คู่ความในคดี
แบบคำเบิกความพยาน คดีอาญาระบบไต่สวน
หนังสือเรียกหรือแจ้งให้บุคคลมาให้ข้อมูลต่อศาล
หนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารชี้ช่องพยานหลักฐาน
คำฟ้อง
แบบของคำฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การยื่นคำฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๑๕)
อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์
พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์
ผู้เสียหายเป็นโจทก์
การไต่สวนมูลฟ้อง และวิธีการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๑๖, ๑๗)
อายุความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนผังการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวอย่างคำพิพากษา
ตัวอย่างรูปแบบคำให้การคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทที่ ๒
คดีปกครอง
คู่พิพาทในคดีปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎ
การพิจารณาทางปกครอง
คำสั่งทางปกครอง
สัญญาทางปกครอง
การฟ้องคดีปกครอง
แผนผังวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง
ตัวอย่างรูปแบบใบมอบอำนาจในศาลปกครอง
ตัวอย่างรูปแบบคำให้การคดีปกครอง
บทที่ ๓
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหา ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจรับคำกล่าวหาการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่สวนข้อเท็จจริง
แผนภาพแสดงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช
สิทธิในการแก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา หนังสือชี้แจ้งข้อกล่าวหา ๑๓๘-๑๔๐
ตัวอย่างหนังสือขอชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหา
คำให้การต่อ ป.ป.ช. สำคัญอย่างไร
ตัวอย่างการเขียนคำให้การ ป.ป.ช.
ตัวอย่างการขอยื่นคำให้การและนำส่งเอกสารเพิ่มเติม
บทที่ ๔
กระบวนการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาต้องทำอย่างไร
ป.ป.ช. แจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาต้องทำอย่างไร
เมื่อถูกชี้มูลความผิดจาก ป.ป.ช. ควรทำอย่างไร
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดสิ่งแรกที่ ป.ป.ช. จะทำ
อำนาจหน้าที่ในการจัดหาที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความในคดี
อำนาจหน้าที่ของอัยการ
อำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแก้ต่างให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวอย่างข้อหารือเกี่ยวกับการจ้างทนายความว่าต่าง คดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาคผนวก