Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา

฿ 95.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 21 × 14.6 cm
ผู้เขียน

ดร. ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ และ พิมลกร แปงฟู

รหัสสินค้า

9789742038557

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

128

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ดร. ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ และ พิมลกร แปงฟู
📍 รหัสสินค้า: 9789742038557

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
หลักพื้นฐานของการอุทธรณ์
บทที่ ๒ การยื่นอุทธรณ์
บทที่ ๓ การตรวจสั่งอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาในชั้นอุทธรณ์
บทที่ ๔ ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๕ ขัอจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
บทที่ ๖ การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ ๗ การฎีกา
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน