Skip to content Skip to footer

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1

฿ 640.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1700 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
รหัสสินค้า : 9789749340127
รูปแบบปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,700  กรัม
จำนวนหน้า : 844
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548