Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน

฿ 396.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812313

จำนวนหน้า

448

พิมพ์ครั้งที่

2 : กุมภาพันธ์ 2566

รหัสสินค้า: 9786165812313 หมวดหมู่: , , Product ID: 20555

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📝รหัสสินค้า : 9786165812313

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 ความคิดพื้นฐานของกฎหมาย
บทที่ 2 ขอบเขตความมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและความรู้สาขาอื่น
บทที่ 4 ระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลสำคัญต่อระบบกฎหมายไทย
บทที่ 5 บ่อเกิดและลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 6 การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 นิติสัมพันธ์และสถานการณ์ทางกฎหมาย
บทที่ 8 การใช้สิทธิ การคุ้มครองสิทธิ และหลักฐานแห่งสิทธิ
บทที่ 9 ประมวลกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
บทที่ 10 หลักพื้นฐานของกฎหมายแต่ละลักษณะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
📌 พิมพ์ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มฎีกา