Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786162698309 หมวดหมู่: , , Product ID: 20555

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ความคิดพื้นฐานของกฎหมาย
บทที่ 2 ขอบเขตความมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและความรู้สาขาอื่น
บทที่ 4 ระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลสำคัญต่อระบบกฎหมายไทย
บทที่ 5 บ่อเกิดและลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 6 การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 นิติสัมพันธ์และสถานการณ์ทางกฎหมาย
บทที่ 8 การใช้สิทธิ การคุ้มครองสิทธิ และหลักฐานแห่งสิทธิ
บทที่ 9 ประมวลกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
บทที่ 10 หลักพื้นฐานของกฎหมายแต่ละลักษณะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162698309
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 436
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : กันยายน 2562