Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

รหัสสินค้า

9786165810098

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

240

พิมพ์ครั้งที่

9 : เมษายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
🍨 รหัสสินค้า: 
9786165810098

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก