Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810098
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 550 กรัม

⭐️จำนวนหน้า
240 หน้า
⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2564