Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง
**สภาพปก: ไม่ค่อยสวย/เนื้อในสมบูรณ์ 100%**

฿ 324.00

คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

รหัสสินค้า

9786162699948

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

396

พิมพ์ครั้งที่

5 : กุมภาพันธ์ 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
🍭 รหัสสินค้า: 
9786162699948

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป ⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี ⭐️การร่างฟ้องคดี ⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง ⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา ⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง ⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท ⭐️คดีผู้บริโภค ⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล ⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา ⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ⭐️หลักการทำพินัยกรรม ⭐️หลักการทำสัญญา ⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑