Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายรับขนของทางทะเล

฿ 522.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

รหัสสินค้า

9786165812641

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

576

พิมพ์ครั้งที่

5 : พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
📖 รหัสสินค้า : 
9786165812641

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
⛵ 1.ความเบื้องต้น
⛵ 2.อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล
⛵ 3.กฎหมายไทยในช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
⛵ 4.พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
⛵ 5.การร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
⛵ บรรณานุกรม
⛵ ภาคผนวก
การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 : แก้ไขคำผิดและเพิ่มคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ