Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 237.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 760 กรัม
ขนาด 25.5 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม และ ไผทชิต เอกจริยกร

รหัสสินค้า

9789744669858

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

338

พิมพ์ครั้งที่

2 : มิถุนายน 2560

จัดพิมพ์โดย

กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789744669858 หมวดหมู่: Product ID: 61192

คำอธิบาย

🌿 ผู้เขียน: สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม และ ไผทชิต เอกจริยกร
🌿 รหัสสินค้า: 9789744669858
🌿 จัดพิมพ์โดย: กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
📌 บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
ลักษณะ ๘ รับขน
หมวด ๑ รับขนของ
หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
ลักษณะ ๙ ยืม
หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป
หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน
หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.