Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมจิตร์ ทองศรี

รหัสสินค้า

9786164040984

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

352

พิมพ์ครั้งที่

5 : มีนาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164040984 หมวดหมู่: , Product ID: 13384

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: สมจิตร์ ทองศรี
🍠 รหัสสินค้า:
9786164040984

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
บทที่ ๑
ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ ๒ ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ ๓ ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ ๔ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
บทที่ ๕ ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ ๖ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ ๗ แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ ๘ กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ ๙ ครอบครอง
บทที่ ๑๐ ทรัพยสิทธิชนิดอื่น
บรรณานุกรม