Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

รหัสสินค้า

9786165812719

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

252

พิมพ์ครั้งที่

8 : กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
📖 รหัสหนังสือ : 9786165812719

 

💟 บทคัดย่อ/สารบัญ 💟
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในการศึกษาเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เขียนได้ใช้วิธีศึกษาโดยการเปรียบเทียบหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้กับห้าง หุ้นส่วนแต่ละประเภทไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ
🔹บทที่ 1 บททั่วไป
🔹บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
🔹บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน
🔹บทที่ 4 บริษัทจำกัด
🔹บรรณานุกรม

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565