Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

฿ 216.00

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811453

จำนวนหน้า

252

พิมพ์ครั้งที่

7 : มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📖รหัสหนังสือ : 9786165811453
✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในการศึกษาเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เขียนได้ใช้วิธีศึกษาโดยการเปรียบเทียบหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้กับห้าง หุ้นส่วนแต่ละประเภทไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ

พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และเพิ่มฎีกา