Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 780 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รหัสสินค้า

9786165983297

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

384

พิมพ์ครั้งที่

2 : กุมภาพันธ์ 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เรียบเรียง/ผู้จัดทำ: ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
🍭 รหัสสินค้า: 9786165983297

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍭หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
บทที่ ๑
ความหมายของคำว่าคดีมโนสาเร่
บทที่ ๒ ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
บทที่ ๓ องค์คณะผู้พิพากษา
บทที่ ๔ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
บทที่ ๕ อุทธรณ์และฎีกาในคดีมโนสาเร่
บทที่ ๖ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีมโนสาเร่

บทที่ ๗ แบบพิมพ์
บทที่ ๘ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
🍭หมวดที่ ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด
บทที่ ๑
การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๒
การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๓
การขาดนัดพิจารณา
บทที่ ๔
การพิพากษาคดีโดยขาดนัดพิจารณา
บทที่ ๕
การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณา
บทที่ ๖
การอุทธรณ์ฎีกาคดีที่พิจารณาโดยขาดนัด
บทที่ ๗
การบังคับคดีที่พิจารณาคดีโดยขาดนัด
บรรณานุกรม