Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

฿ 513.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1450 g
ขนาด 26.1 × 18.6 cm
ผู้เขียน

ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
หมวด ๑
หลักทั่วไป
หมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
หมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
หมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
หมวด ๕
การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
หมวด ๖
การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
หมวด ๗
การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด ๘
การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล

ชื่อผู้แต่ง : ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ
รหัสสินค้า :
9781234567897
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1450 กรัม
จำนวนหน้า :
767 หน้า
ขนาด :
18.6 x 26.1 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
2563