Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการพิจารณาโดยขาดนัด

฿ 126.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

รหัสสินค้า

9786165810210

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

140

พิมพ์ครั้งที่

1 : มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค
🥑 รหัสสินค้า: 9786165810210

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 3 การขออนุญาตยื่นคำให้การ และการถามค้านพยานโจทก์
บทที่ 4 การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 5 การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ 6 การขาดนัดพิจารณา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่19) พ.ศ. 2543